Praktisk information


Rejsevaccination:

Vejledning om rejsevaccination og vaccination er ikke en del af den offentlige sygesikring. Derfor er der egenbetaling på vejledning og vaccination hos lægen.
Man kan med fordel orientere sig på ssi.dk med hensyn til hvilke vacciner der er behov for.

Det koster 200 kroner pr. konsultation.


Medicinattest ved rejse uden for Schengen-området:

Det koster 250 kroner pr. person at få udfyldt denne attest ved egen læge.


Henvisninger:

Alle henvisninger til speciallæge, offentlig og privat hospital, fysioterapi, psykolog og fodterapi, kræver man booker tid til konsultation hos læge her i klinikken.
Der skal altid være en lægefaglig begrundelse for henvisning til ovenstående faggrupper - dette gælder også ved brug af private sundhedsforsikringer.

.

Telefontid kl 8.00 til 12.00

Tidsrummet kl 08.00-09.00 er forbeholdt henvendelser vedrørende akut sygdom.

Tidsrummet kl 09.00-12.00 kan du reservere tid til konsultationer, attestudstedelser, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, helbredsmæssig rådgivning vedrørende udlandsrejser, vaccinationer m.m.

På hjemmesiden kan du bestille tid, forny medicin og kommunikere med sygeplejerske og læge.

RECEPTFORNYELSE: I tidsrummet kl 09.00-12.00

Husk af melde afbud hvis du bliver forhindret


Personale:

  • Sygeplejersken varetager selvstændige konsultationer, blodprøvetagning, sårpleje, årskontroller ved kroniske sygdomme, podninger, børne- og graviditetsundersøgelser, smear, vaccinationer mm.

Kommunikation via hjemmesiden:

Under menupunktet "Kontakt klinikken" kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte konkrete spørgsmål til lægen og sygeplejersken. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.
Vi bestræber os på at besvare e-henvendelser indenfor 3 arbejdsdage. Email konsultation drejer sig om ét spørgsmål og ét svar.

Konsultation i vores lægepraksis:

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling. Vi tilstræber naturligvis, at patienten kommer ind til den aftalte tid.

Der er afsat 15 minutter til en konsultation. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. Hvis du har flere spørgsmål anbefaler vi, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling inden for den fastsatte tid.

Når det handler om tid til at få udfyldt offentlige attester og private forsikringsattester, bedes man ringe til klinikken og aftale en tid til konsultation.

Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid en anden dag. Det er således ikke muligt reservere "dobbelttid" ved bestilling af tidsaftaler.

Spørger sygeplejersken om årsagen til henvendelsen, er det for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen, idet lægen eller sygeplejersken så kan være forberedt, og derved sikre et bedre forløb.

Bestil tid til forebyggende undersøgelser i god tid.

Sygebesøg:

Sygebesøg skal aftales med lægerne og gerne i god tid.

Henvisning til speciallæger, fysioterapeut og fodterapeut mm

Ved behov for henvisning kræver det en forudgående konsultation i klinikken.

Akut sygdom:

Man kan henvende sig i tidsrummet 8.00-8.30 uden forudgået aftale ved akut opstået sygdom.

Bliver du akut syg i dagtiden, kan du ringe på tlf. 45420155 i tidsrummet kl 08.00-12.00. Herefter bliver der autumatisk henvist til vores akutnummer.

1813:

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan Region Hovedstadens tilbud om akut hjælp kontaktes på tlf. 1813.

Sundhedskortet:

Sundhedskortet skal medbringes ved enhver konsultation i klinikken.

picture here
Bestil tid
picture here
Forny recept
picture here
Email